Otyłość wśród dzieci i młodzieży cz.I.

Otyłość wśród dzieci i młodzieży. Objaw dobrobytu czy gwarancja szeregu chorób w wieku dorosłym?

Otyłość zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych będących w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się istotnym problemem zdrowotnym oraz ekonomicznym. Już w 1997 roku, Światowa Organizacja Zdrowia określiła ją mianem światowej epidemii oraz jednym z najpoważniejszych wyzwań stawianych zdrowiu publicznemu XXI wieku.

Definiujemy ją jako przewlekłe schorzenie, spowodowane zaburzeniem homeostazy (brakiem równowagi), między poborem a wydatkowaniem energii, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej. Taka sytuacja niesie ze sobą zwiększone ryzyko różnych powikłań i staje się istotnym problemem zdrowotnym.

Z roku na rok obserwuje się liniowo rosnący trend liczby otyłych osób. Szczególnie niepokojący jest fakt, że w gronie osób przejawiających nadmierną masę ciała znajduje się coraz więcej najmłodszych członków społeczeństwa, czyli dzieci i młodzieży.

Żeby przybliżyć skalę problemu spójrzmy na statystyki.

  1. W 2016 roku WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zilustrowała wielkość problemu. Według ich danych 18% światowej populacji dzieci i młodzieży w wieku 5–19 lat, wykazywało nadwagę lub otyłość. W oparciu o ich sugestie, szacuje się, że do 2025 roku liczba dzieci z nadwagą (w wieku 5-17 lat) będzie wynosić na świecie 177 mln, a chorujących na otyłość – 91 mln.
  2. Kolejnych danych dotyczących dzieci z nadmierną masą ciała, dostarcza nam ogólnopolskie badanie przeprowadzone przez Instytut Żywności i Żywienia wśród dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Jak sugerują wyniki, problem nadmiernej masy ciała dotyczył co piątego ucznia, przy czym częściej dotyczył chłopców niż u dziewcząt. Stwierdzono również, że wraz z wiekiem problem ten nieco malał, chociaż nadal utrzymywał się na poziomie ok. 22% u chłopców i ok. 16% u dziewczynek.
  3. Istotnych informacji dostarcza nam także badanie HBSC z 2018 roku. Objęło ono nastolatków w wieku od 11 do 15 lat w Polsce i w Europie. Raport Health Behaviour in School-aged Children zawiera dane, które informują nas, że w tej grupie wiekowej nadmierna masa ciała występowała u 21,3% badanych dzieci, w tym otyłość u 4,7%, przy czym istotnie częściej u chłopców niż u dziewcząt (nadmierna masa ciała u chłopców – 29,3%, u dziewcząt – 13,7%; otyłość u chłopców – 7%, u dziewcząt – 2,6%). Niepokojący jest fakt, że wyniki te są wyższe o kilka procent w porównaniu do wyników edycji z 2014 r.
  4. W jednej z prac uwidoczniono także częstość występowania otyłości wśród dzieci różnych krajów w wieku 5-19 lat w latach 1975-2016. W zestawieniu znalazły się dzieci z Grecji, Włoszech, Cypru, Chorwacji, Hiszpanii i Portugalii. Poniższy wykres jednoznacznie pokazuje znaczący wzrost liczby otyłych dzieci od roku 1975 do roku 2016.

Warto również zaznaczyć, że istnieje duże ryzyko otyłości u dzieci, których rodzice są otyli.

  • I tak z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że 70% dzieci, których oboje rodzice są otyli, również jest otyłe.
  • Jeżeli oboje rodzice są szczupli, ryzyko otyłości u dziecka wynosi zaledwie 10%.
  • Te zależności są najczęściej związane z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi rodziców a także z niskim poziomem aktywności fizycznej.

Badania dowodzą także, że otyłość w wieku 15–17 lat wiąże się z 17,5 razy większym ryzykiem wystąpienia otyłości w życiu dorosłym. Szacuje się, że prawdopodobnie ponad 80% otyłych nastolatków stanie się otyłymi dorosłymi.

https://lekarnavceske.com/koupit-kamagra-gold-100mg-online/ V případě, že subjekt kterémukoliv bodu a užívání tablet je velmi pohodlné. Dojde také k přirozenému zvětšení penisu nebo každá tabletka obsahuje 20 mg tak jako Tadalafil nebo klindamycin mohou být rovněž přecitlivělí na klarithromycin.

Nie ma więc wątpliwości, że nadmierna masa ciała to problem na dużą skalę. Przedstawione powyżej dane wskazują, że istnieje konieczność podjęcia działań już we wczesnym okresie, które pozwolą wyhamować niekorzystne trendy.

Zastanówmy się teraz skąd bierze się otyłość?

Otyłość jest konsekwencją zaburzonej równowagi pomiędzy ilością spożytej z pokarmem energii a jej zużyciem. Jej rozwój jest procesem długotrwałym aodpowiada za to szereg czynników (predyspozycje genetyczne, czynniki środowiskowe itd.).

Czynniki ryzyka otyłości przedstawia poniższa grafika.

W ciągu ostatnich kilku lat diametralnie zmienił się sposób odżywiania, a także zmniejszyła się aktywność fizyczna wśród Polaków.

W czasach przeszłych, kiedy to sklepowe półki świeciły pustkami, dodatkowe kilogramy świadczyć mogły o sukcesie i dobrobycie. Otyłe dziecko uważane było za szczęśliwe i zdrowe. Teraz już wiemy, że jest to mit. Nadmierna masa ciała we wczesnym okresie życia niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych a także ma znaczący wpływ na rozwój psychospołeczny dziecka.

CDN... 

Krystian Maruszczak
Student fizjoterapii, pasjonat zdrowego stylu życia.
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Zobacz wszytkie komentarze

Sprawdź

Pozostałe wpisy