Projekty Unijne

Beneficjent Sylwia Latkowska realizuje projekt

,,Zakup usług doradczych zwiazanych z wdrożeniem innowacyjnej usługi treningu siłowo-wytrzymałosciowego ,zsynchronizowanego z oprogramowaniem komputerowym oraz nowoczesnym systemem biometrycznej diagnozy wykorzystanej w profilaktyce zdrowotnej i rehabilitacji,,

 
W ramach PODDZIAŁANIA  2.3.1 PROINNOWACYJNE USŁUGI IOB DLA MŚP
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ,2014-2020
 
CEL PROJEKTU:
 
Zakup proinnowacyjnych usług doradczych od akredytowanego IOB w zwiazku z wdrożeniem innowacji technologicznej w strukturach firmy trenera personalnego Sylwii Latkowskiej.Zakup usług doradczych jest bezpośrednio związany z wprowadzeniem przez Wnioskodawcę na krajowy rynek znacząco ulepszonej usługi treningu personalnego o charakterze wytrzymałościowo-siłowym rozbudowanym o system informatycznego gromadzenia danych oraz zestaw do spersonalizowanej analizy biometrycznej kazdej osoby.

PLANOWANE EFEKTY
Równoległe wdrożenie innowacji produktowych,procesowych,organizacyjnych ,marketingowych związanych ze sprzedażą i dystrybucją usług.
Proinnowacyjne usługi przyczynią się do optymalizacji strategii wejścia na konkurencyjny rynek fitness dla ludności ,sportowców i turystyki medycznej w woj.świętokrzyskim dzięki precyzyjnie zdefiniowanym grupom odbiorców.
 
 
 
Wartość projektu: 1978320,00
Dofinansowanie projektu z UE : 886200,00