Zapytanie ofertowe 2

Beneficjent Sylwia Latkowska realizuje projekt

,,Zakup usług doradczych zwiazanych z wdrożeniem innowacyjnej usługi treningu
siłowo-wytrzymałosciowego, zsynchronizowanego z oprogramowaniem
komputerowym oraz nowoczesnym systemem biometrycznej diagnozy
wykorzystanej w profilaktyce zdrowotnej i rehabilitacji,,

 
W ramach PODDZIAŁANIA  2.3.1 PROINNOWACYJNE USŁUGI IOB DLA MŚP
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ,2014-2020
 
CEL PROJEKTU:
 
PLANOWANE EFEKTY
Równoległe wdrożenie innowacji produktowych,procesowych,organizacyjnych ,marketingowych związanych ze sprzedażą i dystrybucją usług.
Proinnowacyjne usługi przyczynią się do optymalizacji strategii wejścia na konkurencyjny rynek fitness dla ludności ,sportowców i turystyki medycznej w woj.świętokrzyskim dzięki precyzyjnie zdefiniowanym grupom odbiorców.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Umowa