Audyt Technologiczny

 

Audyt Technologiczny 

Beneficjent Sylwia Latkowska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich -Audyt Technologiczny.

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Cel projektu

Zakup Usług Doradczej specjalistycznej -Audyt Technologiczny, mającej na celu analizę firmy w obszarze stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz opracowanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie projektu z UE : 109 500,00 PLN

Formularz ofertowy

Zapytania ofertowe - audyt technologiczny