Audyt Innowacyjności 


Audyt Innowacyjności 

Beneficjent Sylwia Latkowska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich -Audyt Innowacyjności.

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Cel projektu

Zakup Usług Doradczej specjalistycznej , mającej na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywnosci ekonomicznej przedsiębiorstwa poprzez dostosowanie oferty do nowych potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych. 

Dofinansowanie projektu z UE : 67 500,00 PLN

Formularz ofertowy

Zapytania ofertowe - audyt innowacyjnośći